Knowhow

De expertise en ervaring van uw automatiseringsingenieur

GDN Automation is het bedrijf van automatiseringsingenieur Glenn De Neef.

Glenn startte zijn carrière als meet- en regeltechnicus bij Amcor Flexibles. Zijn job: het machinepark draaiend houden en elektrische of softwareproblemen oplossen als een machine het liet afweten. Hij deed er veel ervaring op met processen van eenvoudige PID-regelingen tot de complexe aansturing van het totaalconcept van een machine.

Daarna werkte hij jarenlang als applicatie-ingenieur bij B&R Automation. Daar specialiseerde hij zich in motiontechnologie.

Bij B&R deed hij o.a. deze nuttige CNC- en robotica-ervaring op:

  • Een gantrysysteem aansturen (een rijbrug met twee motoren)
  • Verschillende assen synchroon aansturen met een CAM-profiel of een zelf berekende interpolatie
  • Een robot aansturen met kinematische transformaties
  • ‘High profile’-interpolaties berekenen
  • Een motionapplicatie afregelen op basis van een frequentieanalyse
  • Twee massasystemen afregelen met zeer hoge nauwkeurigheid op het eindresultaat (afwijking kleiner dan 10µ)

Bij B&R bouwde Glenn een goede samenwerking op met Staubli, een robotleverancier met wie hij verschillende tests deed voor klanten van B&R.

Sinds april 2014 ontwikkelt Glenn zelfstandig software voor machines. Hij blijft nog nauw samenwerken met B&R. Maar u kunt nu ook rechtstreeks bij hem terecht voor uw motion, CNC en robots.